Biz Kimiz

KIRMIZI ŞEMSİYE Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki kadın, erkek ve trans seks işçilerinin gündelik yaşamlarında maruz kaldıkları insan hakları ihlalleri, toplumsal dışlanma, damgalanma, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında karşılaştıkları sorunlar ile seks işçilerini ilgilendiren tüm diğer alanlarda seks işçilerini bilgilendirmeyi, harekete geçirmeyi, örgütlemeyi ve seks işçilerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun şekilde kamuoyu ve yetkililer nezdinde savunuculuk çalışmaları yapmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

KIRMIZI ŞEMSİYE,  seks işçilerinin günümüze dek geliştirdikleri ve içerisinde barındıkları, çeşitli aşamalardan geçmiş ve her dönemin kendine has özelliklerinden beslenmiş seks işçileri hareketinin bir ürünüdür.

KIRMIZI ŞEMSİYE, üye temelli bir seks işçileri sivil toplum kuruluşudur. Derneğin yönetim kurulu, ilke gereği bizzat seks işçilerinden oluşmaktadır.

Dernek faaliyetleri, seks işçilerinin sorunları, bu sorunlara karşı talepleri ve çözüm önerileri üzerinden geliştirilir ve uygulanır.

KIRMIZI ŞEMSİYE, seks işçilerini ilgilendiren sorunlar ile ilgili üretilen politikalarda birincil öznenin seks işçileri olduğunu iddia eder.

Seks işçilerinin söylemlerini reddeden, görünmez kılan veya insan hakları hareketinin çeperlerine iten her türlü yaklaşım ve politika, KIRMIZI ŞEMSİYE tarafından reddedilir.

KIRMIZI ŞEMSİYE, seks işçilerinin sorun ve taleplerine kayıtsız kalmayan ve seks işçilerini destekleyen her türlü toplumsal grup ile ilke gereği birlikte çalışır ve ortak faaliyetler düzenler.

KIRMIZI ŞEMSİYE, çeşitli toplumsal grupların sorunlarının çözümünde ortaklıklar kurmanın önemine inanır.

KIRMIZI ŞEMSİYE, çalışmaları süresince amaçlarına uyan çeşitli faaliyetlerde uluslararası faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket eder.

KIRMIZI ŞEMSİYE, her türlü faaliyetinde diyalog yöntemini benimser.