Çalışanlarımız

KEMAL ÖRDEK

PROJE YÖNETİCİSİ

Kemal Ördek, Ocak 2014 – Mart 2015 tarihleri arasında, Açık Toplum Vakfı, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından finansal olarak desteklenen “Trans Kadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddetin Haritalanması ve Hukuki Destek Projesi”nin proje yöneticisi olarak çalışmıştır.

Halihazırda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından finansal olarak desteklenen ve Türkiye’nin çeşitli illerinde seks işçilerine yönelik cinsel sağlık kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesine vesile olan projenin danışmanlığını üstlenmektedir. Ek olarak, yarı zamanlı olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen “Kimliğime Ceza Kesmeye Son Verin!” adlı projede kısmı statüde proje yöneticisidir.

Aynı zamanda, Kırmızı Şemsiye ile Transgender Europe tarafından ortak olarak yürütülen ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen “Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’da Translara Yönelik Şiddetin İzlenmesi Projesi”nin Türkiye’deki koordinasyonunu kısmi zamanlı yürütmektedir.

Temmuz 2015 itibarı ile, Ağustos 2016’ya dek, “Türkiye’de Translara Yönelik Hak İhlallerinin Savunuculuk Perspektifi ile İzlenmesi” başlıklı projenin kısmi zamanlı olarak proje yöneticisi olarak çalışmaktadır.

 

ÖZGE GÖKPINAR

PROJE ASİSTANI

Özge Gökpınar, Eylül 2015 – Eylül 2016 tarihleri arasında tam zamanlı olarak Kırmızı Şemsiye’de proje asistanı olarak çalışmaktadır. Özge Gökpınar, derneğin düzenlediği geleneksel olan ve proje kapsamındaki tüm etkinliklerin hazırlık aşaması ve gerçekleştirilmesi, medya dilinin izlenmesi kapsamında hazırlanan çevirimiçi veri tabanının güncellenmesi, web sitesi ve sosyal medyanın takibi, derneğe çeviri desteğinin sağlanması, yayınların hazırlanması, mağdurların hukuken desteklenmesi sürecinin koordinasyonu, proje faaliyetlerinde proje yöneticisinin desteklenmesi gibi konularda çalışmaktadır.

 

BELGİN ÇELİK

ALAN SORUMLUSU

Belgin Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen “Orta ve Doğru Avrupa ile Orta Asya’da Translara Yönelik Şiddetin İzlenmesi Projesi”nin Türkiye ayağında yaşanan şiddet vakalarının izlenmesi ve belgelenmesi görevini üstlenmektedir. Belgin Çelik, proje kapsamında kısmi süreli çalışmaktadır. Proje kapsamında şiddet mağduru transların hukuki desteğe erişimini de sağlayan Belgin Çelik, mağdurlara sosyal destek sunmaktadır.

 

TOLGA ALP TUNELİ

OFİS KOORDİNATÖRÜ

Tolga Alp Tuneli, derneğin ihtiyacı olan muhasebe işlerinin yapılması, ödemelerin takibi, derneğe alınacak materyallerin alınması gibi tüm idari işlerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, proje koordinatörü ve asistanının ihtiyaç duyduğu, etkinlik organizasyonu sürecinde gereken tüm desteğin sağlanması konularında görev yapmaktadır. Ayrıca derneğin gönüllüleriyle irtibat kurarak, gönüllü ağını genişletme ve ofis içi atölyeler, gösterimler  konusunda görev yapmaktadır.

 

BİHTER ALTAY

İZLEME VE DESTEK SORUMLUSU

Bihter Altay, hak ihlali mağduru olan seks işçileri ile irtibata geçerek, vaka verilerini toplamak ve bu verilerin derneğe ait çevirimiçi sistemlere girişini gerçekleştirmektedir. Hak ihlali mağdurlarının ihtiyacı doğrultusunda hukuki desteğe erişimlerinin sağlanması konusunda Alan Koordinatörü’ne destek sunmaktadır. Vakaların belgelenmesi ve raporlaştırılması süreçlerinde proje asistanına destek sağlamanın yanı sıra ise, derneğin ve faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla video çekimleri ve montaj işlerini gerçekleştirmektedir.