Genel Kurul

KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 22 EKİM 2013

Toplantı Yeri: Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Merkez Ofisi ( Konur 2 Sokak 44/8 06640 Kızılay, ANKARA)

Toplantı Tutanağı:

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin kuruluş tarihi olan 11 Nisan 2013 tarihinden sonra Tüzük gereği gerçekleştirilmesi gereken ilk genel kurul toplantısının yapılması için üyelere genel kurul tarihinden en az 2 hafta önce telefon, e-posta ve derneğin internet sayfası aracılığı ile bilgilendirme yapılmıştır.

22 Ekim 2013 tarihinde derneğin merkez ofisinde genel kurul toplantısı için toplanılmıştır. 22 Ekim 2013 tarihi itibarı ile dernek üye sayısı olan 36 kişiden sadece 14 kişi toplantıda hazır bulunmuştur. Dernek üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 19 kişinin hazır bulunması gerektiğinden, genel kurul toplantısı iptal edilmiş, üyelere bir sonraki toplantının 2 Kasım 2013 tarihinde saat 15:00’te yine dernek merkez ofisinde yapılacağına dair bilgilendirmede bulunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

Kemal Ördek

Dernek Başkanı

Yönetim Kurulu Adına

 

 

KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 2 Kasım 2013

Toplantı Yeri: Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Merkez Ofisi ( Konur 2 Sokak 44/8 06640 Kızılay, ANKARA)

Toplantı Tutanağı:

22 Ekim 2013 tarihinde dernek üyelerinin salt çoğunluğu sağlanamadığı için 2 Kasım 2013 tarihinde dernek merkez ofisinde gerçekleştirilmek üzere iptal edilen genel kurul toplantısı gerekli sayı sağlandığı için bu defa gerçekleştirilmiştir.

2 Kasım itibarı ile derneğe üye olan 41 kişiden 19’u genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

Gerekli çoğunluğun bulunması sebebiyle, önceden dernek üyelerine de gönderilen gündem maddelerine geçilmesine karar verilmiştir. Gündem maddeleri öncesinde genel kurulu yönetmek üzere divan kurulu üyeleri seçilmiştir. Bu seçim, üyelerin talebi üzerine açık oy ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen oylama ile Çağdaş Bilir divan başkanlığına, Berkay Erdaş divan başkan yardımcılığına, Harun Reşit Çokyavuz da katip üyeliğe getirilmiştir.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ördek, yönetim kurulu üyelerine adına derneğin kuruluş tarihi olan 11 Nisan 2013’ten bu yana yönetim kurulu olarak hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiğine dair dernek üyelerine bir faaliyet raporunun sunumunu gerçekleştirmiştir. Bu sunum sonrası, üyelerden gelen sorular yönetim kurulu üyeleri tarafından cevaplandırılmış, sonrasında ise yönetim kurulu faaliyet raporunun oylanmasına geçilmiştir. Hazır bulunan üyelerin hepsinin oyları ile 11 Nisan 2013 – 31 Ekim 2013 tarihleri arasında yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri detaylandıran faaliyet raporu onaylanmıştır.

Faaliyet raporunun onaylanması sonrasında, yönetim kurulu adına dernek başkanı olan Kemal Ördek, 11 Nisan 2013 – 31 Ekim 2013 dönemini kapsayan finansal raporu üyelerin bilgisine sunmuş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. Üyelerin oyları ile finansal rapor onaylanmıştır.

Faaliyet raporu ve finansal rapor değerlendirmeleri sonrasında, yeni yönetim kurulu, yedek yönetim kurulu, denetim kurulu ve yedek denetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. Üyelerin talebi üzerine, bütün organlar için yapılan seçimler açık oy ile gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin yeni yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oluşmuştur:

 

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler:

Kemal Ördek – Başkan

Belgin Çelik – Başkan Yardımcısı

Evrim Topdal – Genel Sekreter

Yiğit Aydınalp – Sayman

Eylül Çevgen – Üye

Saygılarımızla,

Divan Kurulu Üyeleri