Yönetim Kurulu

KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

(2013 – 2016)

 

KEMAL ÖRDEK

DERNEK BAŞKANI

Kemal Ördek, bugüne dek yurtiçi ve yurtdışından çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde LGBT ve seks işçileri hakları savunuculuğu yapmıştır. Kendisi de bir seks işçisi olan Kemal Ördek, Kırmızı Şemsiye’nin kurucu başkanıdır ve bu görevi 2016 yılı sonuna dek yürütmekle görevlidir.

Türkiye’de çeşitli LGBT sivil toplum kuruluşlarında translara yönelik ayrımcılık, şiddet ve nefret suçları konuları ile ilgili projelerde görev almış olan Kemal Ördek, Ekim 2011- Mayıs 2015 arasında Transgender Europe’un yönetim kurulunda seks işçiliği, nefret suçları ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları konularında çalışmalar yürütmüştür. 2012 Mayıs – 2014 Ocak arasında Küresel Seks İşçiliği Projeleri Ağı’nda da trans ve erkek seks işçilerinin sorunları ve hak talepleri ile ilgili politika yetkilisi olarak çalışan Kemal Ördek, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Küresel Gençlik Koalisyonu, ILGA-Europe, Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Seks İşçileri Savunuculuk Ağı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla da ortak çalışmalar içerisinde yer almıştır.

Kemal Ördek Kırmızı Şemsiye bünyesinde, trans kadın seks işçilerine yönelik şiddetin haritalanması ve mağdurlara hukuki destek sunulması, seks işçilerine yönelik cinsel sağlık kapasite geliştirme eğitimlerinin organize edilmesi ve yerelde halk sağlığı müdürlüklerine yönelik savunuculuk çalışmalarının yürütülmesi, kolluk kuvvetlerinin seks işçilerine yönelen keyfi ve hak ihlali barındıran uygulamalarına karşı savunuculuk çalışmalarının yapılması, genelevlerde çalışan kayıtlı seks işçilerinin genel insan hakları durumlarının iyileştirilmesi için savunuculuk çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi konularda çalışmaktadır.

 

BELGİN ÇELİK

BAŞKAN YARDIMCISI

Belgin Çelik, uzun yıllardır LGBT hakları ve seks işçilerinin hakları alanında insan hakları savunuculuğu yapmaktadır. Eski bir seks işçisi olan Belgin Çelik, Kırmızı Şemsiye’nin kurucuları arasında yer almaktadır. Halihazırda, Kırmızı Şemsiye’nin başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Çeşitli LGBT sivil toplum kuruluşlarında trans kadınların adalete erişimi, şiddet ve nefret suçları deneyimleri ile ilgili izleme ve raporlama çalışmalarında yer alan Belgin Çelik, aynı zamanda hak ihlallerinin belgelenmesi, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları, trans kadınların örgütlenmesi gibi çeşitli alanlarda eğitici olarak görev almıştır.

Belgin Çelik Kırmızı Şemsiye bünyesinde, seks işçilerine yöenlik ayrımcılık ve şiddet vakalarının izlenmesi ve raporlanması ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına yönelik konu hakkında savunuculuk yapılması konusunda çalışmaktadır.

 

DESTİNA CAN

GENEL SEKRETER

Destina Can, uzun yıllardan bu yana LGBT hakları ve özelde trans kadınların hak ihlallerine karşı korunması ve örgütlenmesi çalışmalarında yer alan bir trans kadın seks işçisidir. Kırmızı Şemsiye’nin kurucu ekibinde yer alan Can, şu an derneğin genel sekreteri olarak görev yapmaktadır.

 

YİĞİT AYDIN

SAYMAN

Yiğit Aydın, çeşitli LGBT sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında yer almış bir LGBT hakları ve seks işçilerinin insan hakları savunucusudur. Kendisi de bir seks işçisi olan Yiğit Aydın, Kırmızı Şemsiye’nin kurucuları arasında yer almaktadır. Halihazırda, derneğin saymanı olarak görev yapmaktadır.
İskoçya’da seks işçilileri hakları ile ilgili çalışmalar yapan SCOT-PEP adlı kuruluşun kampanya grubunda çalışmalar yapmakta ve yine Birleşik Krallık genelinde seks işleri hakları savunuculuğu yapan Sex Worker Open University için gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Yiğit Aydın, halihazırda Avrupa Seks İşçileri Hakları Uluslararası Komitesi’nde idari sorumlu olarak çalışmaktadır.

 

EYLÜL YILDIZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Eylül Yıldız, çeşitli LGBT sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına aktif katkı sunmuş LGBT ve seks işçileri hakları savunucusudur. Kendisi de bir seks işçisi olan Eylül Yıldız, Kırmızı Şemsiye’nin kurucuları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda da derneğin yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yıldız, uzun süreden bu yana da Eskişehir yerelinde faaliyet gösteren MorEl LGBTT İnisiyatifi’nde de LGBT hakları savunuculuğu yapmaktadır.